💢 قابل توجه اساتید محترم دانشگاه

💢 قابل توجه اساتید محترم دانشگاه

 

 اساتید محترم توجه داشته باشند جهت تکمیل انتخاب واحد دانشجویان و ضرورت اطلاع دانشجویان از نمرات خود، فقط تا روز چهارشنبه مورخه ۶ اسفند ماه فرصت ثبت نمرات رو در سامانه آموزشیار دارند، هر چه سریعتر نسبت به تصحیح و ثبت_نمره در سایت آموزشیار دانشگاه اقدام نمایند، بدیهی است با توجه به بسته شدن سیستم توسط سازمان مرکزی از ۷ اسفند ماه سایت نمرات بسته خواهد شد و امکان ثبت توسط اساتید محترم به هیچ عنوان نخواهد داشت

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردشت